Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evaluácie kvality školy

10,00 

V predloženej publikácii sme sa venovali doteraz menej prebádanej
oblasti v podmienkach Slovenska – duševnému zdraviu žiakov, konkrétne
so zaostrením pohľadu na ich sociálno-emocionálne stránky zdravia v kontexte
kvality života. Zamerali sme sa aj na súvislosti fenoménu sociálno-
-emocionálneho zdravia s psychologickým wellbeing a psychickou odolnosťou
– rezilienciou, ktorá podmieňuje zvládanie záťaže a stresu.

Kategórie:

Popis

V tejto publikácii sme sa rozhodli venovať pozornosť menej prebádanej
oblasti – duševnému zdraviu žiakov s eminentným dôrazom na ich sociálno-
emocionálne zdravie v kontexte kvality života, prednostne so zameraním
na psychologický wellbeing a zvládanie záťaže a stresu, rezilienciu.
V empirickej časti prinášame výsledky výskumu sociálno-emocionálneho
zdravia žiakov stredných škôl v rôznych regiónoch Slovenska. Našim zámerom
bolo zistiť celkovú úroveň sociálno-emocionálneho zdravia a jeho
kľúčových domén u žiakov v kontexte wellbeingu a reziliencie a priniesť
na základe výskumných zistení odporúčania, ako zlepšiť podmienky práce
v školách, posilniť rozvoj bezpečnej a zdravej školy a prispieť k podpore
a rozvíjaniu duševného zdravia žiakov ako dôležitej podmienky ich študijnej
úspešnosti a zároveň ako významného psychologického indikátora kvality
školy. Tento cieľ plne korešponduje so štátnou politikou zdravia a s jej
cieľom „vytvárať podmienky na zachovanie zdravia a kvality života občanov“.

Eva Gajdošová, Katarína Hennelová, Eva Szobiová

Ďalšie informácie

Počet strán

166

Väzba

mäkká, lepená

Formát

A5