Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti, 1. časť – Psychologické aspekty výchovy

7,00 

Publikáciu Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti (1. časť – Psychologické aspekty výchovy) predkladáme študentom učiteľstva, študentom iných pomáhajúcich profesií, ale aj pracovníkom z praxe – výchovným pracovníkom, sociálnym pracovníkom, školským psychológom, koordinátorom prevencie ako aj všetkým, ktorí vo svojej praxi budú ovplyvňovať alebo ovplyvňujú jednotlivcov.

Kategórie:

Popis

Jej cieľom je napomôcť pochopiť význam a podstatu psychického vývinu v kontexte súčasnej školy so zameraním na osobnostný a sociálny rozvoj, prostredníctvom výchovného pôsobenia. Snaţíme sa študentom priblíţiť základné otázky výchovného procesu z hľadiska psychologických poznatkov, zoznámiť ich s predmetom a obsahom psychológie výchovy ako vedy, ponúknuť prehľad a charakteristiku výchovných metód, ako aj načrtnúť problematiku výchovne-problémového správania ţiakov a východiská pri ich riešení.

Marta Valihorová, Janka Pilková

Ďalšie informácie

Počet strán

170

Väzba

mäkká, drôtená špirála