Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi

12,00 

Vysokoškolská učebnica „Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi“ okrem teoretických východísk v kontexte psychologickej disciplíny – školskej psychológie má za cieľ  poukázať na  význam a potrebu práce školského psychológa v súčasnej náročnej edukačnej praxi. Predkladaná učebnica reaguje na potrebu, ktorá spočíva v nedostatku aktuálnej odbornej literatúry či učebných textov zo školskej psychológie v SR, ktorá by reflektovala zmeny týkajúce sa legislatívnych noriem, zákonov, vyhlášok a nariadení. Dielo vznikalo aj vďaka významnej podpore praktikov (školských psychologičiek) pôsobiacich priamo v edukačnom prostredí (Gajdošová, Pilková, Paľová). Snaží sa o komplexný pohľad na prácu školského psychológa, prináša aktuálne informácie i mnohoročné skúsenosti zo školskej i pedagogickej praxe. Reaguje na súčasný dopyt po  príprave školských psychológov.

Kategórie:

Popis

Autorky, taktiež ako dlhoročné vysokoškolské pedagogičky, vychádzali pri zostavovaní učebnice z potrieb pregraduálneho štúdia na pedagogických, filozofických fakultách a fakultách psychológie, kde je učebný text využiteľný pri štúdiu predmetov Školská psychológia (1,2) v bakalárskom, či magisterskom štúdiu, Metódy v práci školského psychológa, Psychodiagnostika v práci školského psychológa, Pedagogická a školská psychológia, Psychologické a sociálne aspekty učenia, Psychodiagnostika detí a mladistvých . Základné zorientovanie v školsko-psychologickej problematike si v nej nájdu aj študenti pri štúdiu predmetu Pedagogika. Predkladaná učebnica sa môže stať zdrojom informácií pre psychológov ako aj učiteľov psychológie v špecializačnom štúdiu školskej psychológie. Taktiež vidíme jej potenciál aj v práci začínajúceho školského psychológa.  Pre autorky bude potešením, ak učebnica bude pre študentov, ale aj odborníkov z praxe, pomôckou pri štúdiu problematiky školskej psychológie a jej využívania v edukačnej praxi.

 

Eva Gajdošová, Janka Pilková, Henrieta Roľková, Marta Valihorová

Ďalšie informácie

Počet strán

323

Väzba

mäkká, lepená

Formát

A5