Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti, 2. časť – Rizikové rodiny a ich vplyv

7,00 

Vysokoškolský učebný text Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti voľne nadväzuje na všeobecnú problematiku psychológie rodiny. Zároveň predstavuje ďalšie teoretické východisko pri štúdiu emocionálneho a sociálneho vývinu osobnosti dieťaťa a dospievajúceho.

Kategórie:

Popis

Rodina zásadným spôsobom formuje utvárajúcu sa osobnosť každého jednotlivca, jej úloha v živote človeka je teda jedinečná a nenahraditeľná. Porozumenie mechanizmom fungovania rodiny, resp. procesom, ktoré v nej prebiehajú, je nevyhnutným predpokladom porozumenia každému jednotlivému človeku. Predložený učebný text je teda určený budúcim pedagógom, študentom ďalších pomáhajúcich profesií, ale aj pracovníkom z praxe (výchovným pracovníkom, sociálnym pracovníkom, školským psychológom, koordinátorom prevencie atď.). Všetkým zmieneným adresátom môžu totiž informácie z tejto publikácie pomôcť pochopiť indivíduum, jeho prežívanie a správanie, na pozadí rodinného prostredia. To je prvým predpokladom hľadania optimálneho prístupu k nemu, ktorý by sme mohli označiť ako rozvíjajúci.

Lenka Ďuricová

Ďalšie informácie

Počet strán

297

Väzba

mäkká, drôtená špirála