Kontaktujte nás:

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s. r. o.
Antona Bernoláka 51
010 01  Žilina

Objednávky, faktúry:

Martina Malková, mmalkova@ipvza.sk, +421 905 529 763

Mgr. Michal Langer, michal.langer@ipvza.sk,  +421 908 277 328

Kontaktujte nás, do správy, prosím,
uveďte titul, o ktorý máte záujem: