Kontaktujte nás:

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s. r. o.
Antona Bernoláka 51
010 01  Žilina

Objednávky, faktúry:

Martina Malková, mmalkova@ipvza.sk, +421911 821 081

Zodpovedná osoba:

Michal Langer, michal.langer@ipvza.sk, +421908 277 328

Kontaktujte nás, do správy, prosím, uveďte titul, o ktorý máte záujem:

9 + 4 =