Kontaktujte nás:

IPV Inštitút priemyselnej výchovy, s. r. o.
Antona Bernoláka 51
010 01  Žilina

Objednávky, faktúry,
vydanie nových publikácií,
tlač publikácií:

Mirka Langerová, m.langerova@ipvza.sk, +421904 305 386

Zodpovedná osoba:

Michal Langer, michal.langer@ipvza.sk, ; +421908 277 328

Kontaktujte nás, do správy, prosím, uveďte titul, o ktorý máte záujem:

3 + 9 =