PONUKU ŠTÚDIÍ PRE UČITEĽOV NÁJDETE NA STRÁNKE www.ipvza.sk

Ponuka odbornej a študijnej literatúry pre:

  • poslucháčov rozširujúcich a kvalifikačných štúdií
  • rôzne formy celoživotného vzdelávania
  • študentov denného a externého štúdia na vysokej škole
  • učiteľov, vychovávateľov
  • psychológov, poradcov, riaditeľov škôl
  • pre všetkých ostatných