Geodiverzita Slovenska – Vybrané geolokality Slovenska

14,00 

 

Publikácia s názvom Geodiverzita Slovenska dokumentuje predovšetkým abiotickú, najmä geologickú a geomorfologickú rozmanitosť slovenskej krajiny a prírody. Je usporiadaná podľa regiónov, ktoré korešpondujú s jednotlivými krajmi a jej ambíciou je lepšie poznanie Slovenska. Prioritne je určená študentom Rozširujúceho štúdia geografie a biológie, ktoré realizuje Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave v spolupráci s Inštitútom priemyselnej výchovy v Žiline. Preto je ako prvý spracovaný región Žilina a okolie a po ňom ostatné regióny (Trenčín a okolie, Trnava a okolie, Bratislava a okolie, Nitra a okolie, Banská Bystrica a okolie, Košice a okolie a Prešov a okolie). V rámci každého regiónu je úvodná časť venovaná krajskému mestu. Následne je spracovaných 10 geolokalít, ktoré dokumentujú geodiverzitu každého regiónu. U niektorých geolokalít sú doplnené informácie o pôde, flóre a faune, histórii, hradoch, archeologických zaujímavostiach, chránených územiach, ako aj o náučných chodníkoch. Text je ilustrovaný bohatou fotodokumentáciou.

 

 

Kategórie:

Popis

Geodiverzita slovenskej krajiny je mimoriadne rôznorodá. Súvisí so zložitou geologickou históriou počas jednotlivých geologických období, v ktorých sa mnohonásobne striedali obdobia morského a suchozemského vývoja, tektonických procesov spojených s magmatickou i vulkanickou činnosťou, ale aj zvetrávania, erózno-denudačných procesov a zarovnávania zemského povrchu. To všetko zostalo uchované v horninách a vo formách georeliéfu, ktoré sú vynikajúcou učebnicou histórie zemskej kôry. Horniny aj tvary zemského povrchu konzervujú v sebe geografické, klimatické, tektonické a biologické podmienky v čase ich vzniku.

 

Mária Bizubová

Ďalšie informácie

Počet strán

194

Väzba

mäkká, drôtená špirála

tlač

farebná