Atlas vybraných foriem georeliéfu

10,00 

 

V študijnom materiály, ktorý je prioritne určený frekventantom rozširujúceho štúdia geografie, ponúkame prehľad vybraných foriem georeliéfu.

Väčšina prezentovaných foriem georeliéfu je v kontexte s učivom, ktoré je súčasťou učebníc geografie na základnej a strednej škole, učebnice biológie (geologické učivo), resp. geomorfológie na príslušnej vysokej škole.

 

 

Kategórie:

Popis

Jednotlivé formy georeliéfu sú usporiadané podľa geomorfologických procesov, ktorých sú výsledkom.

V úvode jednotlivých blokov geomorfologických foriem sú vždy uvedené stručné fakty o geomorfologických podmienkach, v rámci ktorých pôsobia príslušné geomorfologické činitele a nimi vyvolané geomorfologické procesy.

Informačný list o danej forme georeliéfu obsahuje niekoľko obrázkov, ktoré ju vystihujú a jej charakteristiku, s doplnením výskytu na Slovensku a vo svete.

V závere je stručný apendix základných geomorfologických pojmov, ako aj zoznam použitej literatúry a webových stránok.

 

Mária Bizubová

Ďalšie informácie

Počet strán

100

Väzba

mäkká, drôtená špirála

tlač

farebná