Aby očká neplakali, Predadaptačný program

10,00 

Prvé kroky dieťaťa z ochrannej náruče rodiny do spoločnosti, do sveta, do neznáma, do základov vlastnej existencie sa odohrávajú, keď dieťa navštívi materskú školu po prvýkrát. Často si my dospelí ani neuvedomujeme, akú veľkú váhu má téma adaptácie, a aké následky zanechávajú emócie, ktoré dieťa pritom prežíva. V snahe eliminovať stresovú záťaž takýchto situácií je dôležité, aby učitelia materských škôl v spolupráci s rodinou boli sprievodcami a pomocníkmi na ceste dieťaťa do novej etapy života. Prvé pozitívne skúsenosti pri vstupe dieťaťa do materskej školy sa budú odrážať vo všetkých jeho ďalších krokoch, životných postupoch, čo môže zabezpečiť, že dieťa ich bude zvládať úspešne a odvážne.

Popis

Autorky študijných textov ponúkajú pedagogickým zamestnancom materských škôl, rodičom detí, ale aj študentom odboru predškolskej pedagogiky námet na tvorbu programov a v nich ukážky konkrétnych aktivít na prácu s rodičmi a deťmi, ktoré po prvýkrát vstupujú do materskej školy. Dva roky overovaný program je úspešne využívaný v edukačnej praxi. Nemožno ho považovať za trvalý a nemenný dokument. Je to neustále sa vyvíjajúci plán, ktorý je vhodné dopĺňať a obmieňať na základe skúseností, odporúčaní a vlastných nápadov. Táto predkladaná pedagogická skúsenosť poukazuje na možnosti, ako čo najlepšie vyriešiť v predprimárnej edukácii tak náročný problém, akým je úspešná adaptácia dieťaťa na materskú školu.

Zlatica Huľová, Daša Vetráková

Ďalšie informácie

Počet strán

73

Väzba

mäkká, drôtená špirála