Aby očká neplakali, Adaptačný program

10,00 

Proces adaptácie v materskej škole môžeme považovať za jednu z najdôležitejších etáp v socializácii dieťaťa predškolského veku. Socializácia každého jedinca prebieha počas celého jeho života. V rámci tohto procesu si neustále osvojuje nové sociálne role a je nútené sa vždy v rámci zmien prispôsobovať sociálnemu prostrediu. Príchodom do materskej školy väčšina detí prvýkrát vstupuje do spoločnosti. Začína sa osamostatňovať od rodiny, ako primárnej sociálnej skupiny. V súvislosti s tým je ale nútené sa vyrovnávať s odlúčením od hlavnej vzťahovej osoby, ktorou najčastejšie býva matka, alebo otec. Tento prvý krok je krokom najťažším. Ťažko sa s ním vyrovnávajú nielen deti, ale aj rodičia. Väčšina z nich takúto zmenu úspešne zvláda. Je to prechod prirodzený, v živote dieťaťa veľmi dôležitý, pretože je prípravou na ďalšie zmeny, ktoré ho v neskoršom období života neobídu a môžu byť oveľa náročnejšie. Preto je veľmi dôležité, aby do materskej školy vstupovali deti psychicky zrelé. Odborníci z oblasti pedagogiky a psychológie konštatujú, že každé dieťa je na tento krok pripravené inak.

Popis

V snahe predchádzať možným problémom, ktoré sa vzhľadom na rôznu psychickú pripravenosť môžu objavovať pri nástupe dieťaťa do materskej školy, viedlo autorky spracovať praktické ukážky práce s deťmi do adaptačného programu s názvom „Aby očká neplakali“. Jeho cieľom je poukázať na možnosti využívania tých najlepších spôsobov, metód, foriem a prostriedkov tak, aby prechod dieťaťa z rodiny prebehol čo najľahšie, najprirodzenejšie a podľa možností intenzívnou spoluprácou s rodinou. Najprirodzenejšou a bez problémov prebiehajúcou adaptáciou totiž získavajú všetci. V adaptačnom procese je najdôležitejšie riadiť sa citom, dokázať sa vždy vžiť do role dieťaťa a rodičov a vedieť uplatniť získané vedomosti a skúsenosti. Dôležité je nezabudnúť sa ozbrojiť trpezlivosťou, veriť vo vlastné schopnosti a mať presvedčenie, že všetko sa robí pre dobro detí.
Autorky z toho dôvodu ponúkajú pedagogickým zamestnancom materských škôl, rodičom detí, ale aj študentom odboru predškolskej pedagogiky dva roky úspešne overovaný adaptačný program. Je možné ho uplatniť v troch vekových kategóriách a to vždy, keď dieťa vstupuje prvýkrát do materskej školy. Práca s ním môže byť jedným z predpokladov úspešnej adaptácie dieťaťa na materskú školu.

Zlatica Huľová, Daša Vetráková

Ďalšie informácie

Počet strán

105

Väzba

mäkká, drôtená špirála