Sociológia výchovy a sociálna patológia pre pedagógov, 2020

12,00 

Vysokoškolská učebnica Sociológia výchovy a sociálna patológia pre pedagógov približuje problematiku dvoch sociologických disciplín, poznatky ktorých majú veľký význam pri objasňovaní sociálnej determinácie výchovy i vývinu osobnosti, ale tiež aj pri objasňovaní kauzálnych súvislostí vzniku sociálno-patologických javov u detí a mládeže a možnosti ich prevencie. Autori v nej riešia terminologické otázky, špecifiká predmetu týchto disciplín, s osobitným zreteľom na ich vzťah k výchove, školskému vzdelávaniu a vývinu osobnosti žiakov.

Popis

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom vysokoškolského štúdia v učiteľských i neučiteľských študijných programoch v odbore pedagogika a neučiteľských pomáhajúcich profesií v študijných programoch sociálna pedagogika a sociálna práca. Publikácia je určená tiež k saturácii literatúrou v predmete sociológia výchovy a sociálna patológia v pedagogicko-psychologickom základe učiteľských odborov a v doplnkovom pedagogickom štúdiu. Je ťažiskovo určená pre účely predmetu „sociológia výchovy a sociálna patológia“ v učiteľských odboroch, ale aj pre účely štúdia v samostatných predmetoch pod názvom „sociológia výchovy a vzdelávania“, „sociálna patológia“, resp. „sociálna patológia a jej prevencia“. Nápomocná bude aj pedagogickým a odborným zamestnancom škôl v praxi pri preventívnom pôsobení na žiakov a tiež pri riešení náročných úloh, ktoré musia vo výchovno-vzdelávacom procese v škole plniť.

Hroncová Jolana – Niklová Miriam – Dulovics Mário – Hronec Martin – Sámelová Simona

Ďalšie informácie

Počet strán

329

Väzba

mäkká, lepená

Formát

A5