Pohybové programy a ich vplyv na pohybový systém stredoškoláčok

5,00 

Táto vedecká monografia rozoberá problematiku zmeny obsahu a vplyvu pohybových programov s náčiním realizovaných v priebehu vyučovacieho procesu v predmete Telesná a športová výchova, s intenciou na úpravu funkčných porúch oporného a pohybového systému.

Kategórie:

Popis

V súčasnosti výučba školskej telesnej výchovy na Slovensku z hľadiska kvality a kvantity zaostáva za ostatnými predmetmi. Toto nie je len problém Slovenskej republiky, ale je to širší problém v štátoch Európskej únie. Ide o civilizačný vývoj a proces, kde začínajú dominovať iné priority, ako je pohyb, konkrétny nástup individualizmu, nových technológií a hypokinézy. V súčasnosti sa nedarí udržať rozsah vyučovania telesnej a športovej výchovy (3 hod/týždenne) na úkor iných novovzniknutých predmetov. Pribúdajú žiaci oslobodení od hodín telesnej a športovej výchovy najčastejšie z dôvodov oslabení a porúch oporného a pohybového systému prejavujúce sa v držaní tela, ale aj metabolických, či respiračných porúch. Znižujú sa počty žiakov zapojených do záujmovej telesnej výchovy, vzostupnú tendenciu má u žiakov nezáujem o telesnú a športovú výchovu, či zisťujeme zastaranosť materiálno – technického vybavenia škôl. Uvedené skutočnosti je potrebné vnímať v širších zdravotných, ekonomických a sociálnych intenciách a považovať ich aj za začiatok rozvinutia morfologických zmien oporného a pohybového systému, ktoré sa môžu prejaviť v dospelosti, spôsobujúce práceneschopnosť, či invalidizáciu.

Elena Bendíková

Ďalšie informácie

Počet strán

113

Väzba

mäkká, lepená