Pohybové hry 3 – Hry v letnej prírode

6,00 

Zameriava sa na hry, ktoré môžeme využiť v rámci turistických aktivít, hry s využitím GPS, orientačné hry a hry súvisiace s jazdou na bicykli. Tieto hry majú za cieľ podporiť kladný vzťah človeka k prírode, zábavnou formou precvičiť a upevniť znalosti a zručnosti, ktoré najmä žiakom základných a stredných škôl prinesú psychické uvoľnenie, prípadne im uľahčia prvý kontakt s faunou a flórou našich lesov, hôr a lúk.

Kategórie:

Popis

Príroda istotne patrí k najväčším telocvičniam, ktoré máme k dispozícii. Pobyt a pohyb v prírodnom prostredí rozvíja u detí ale aj u dospelých veľa nového. Vyvoláva príjemné pocity, zbavuje napätia, rozvíja cit pre krásu a ponúka množstvo podnetov. Cielený pobyt v prírode vedie k tomu, že jedinec nadobudne množstvo poznatkov a získa jedinečné a špecifické zážitky. Základnou aktivitou, ktorá sa realizuje v prírode je turistika. Tá sa zameriava najmä na oblasť kultúrno-poznávaciu, odborno-technickú ale aj relaxačno-kondičnú. Každá takáto aktivita súvisí aj s tým aký druh turistickej aktivity, resp. športov v prírode budeme realizovať. Z pohľadu školskej mládeže je najčastejšou aktivitou výlet a vychádzka formou pešej turistiky. Okrem toho sú to ešte cykloturistika a vodná turistika. Objavujú sa aj formy agroturistiky (jazda na koni) a vysokohorskej turistiky. Práve viaceré tieto oblasti spolu s orientačnými činnosťami (geocaching, orientácia podľa mapy a pod.) sú námetom pre tretí diel kníh venujúcich sa pohybovým hrám.

Štefan Adamčák, Karol Görner, Jiří Michal, Miroslav Nemec

Ďalšie informácie

Počet strán

103

Väzba

mäkká, drôtená špirála