História a dejepis, 2023

14,00 

Tretie revidované a rozšírené vydanie si vyžiadal dopyt po publikácii, ktorá po prvý raz vyšla v roku 2017. Učebnice a skriptá vo vysokoškolskej praxi predstavujú príručku prípravy na skúšku (resp. na štátnice), za základnú normu požadovaných vedomostí. Táto učebnica má však aj ambíciu byť príručkou pre budúcu prax, pomôckou pre učiteľov.

 

 

 

Kategórie:

Popis

História a dejepis (Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu)

Výučba dejepisu sa v súčasnosti ocitá v mimoriadne zložitej a tým aj náročnej situácii, ktorú privodili nielen jej endogénne problémy (hodinová dotácia, učebnice…), ale najmä dôsledky expanzie a prístupnosti informačných zdrojov, súčasné spoločenské problémy a prognózy vývoja, stav a potenciál školstva… čo by mala reflektovať aj príprava budúcich učiteľov dejepisu. Tradične sa táto príprava koncentrovala a finalizovala prednáškami a cvičeniami z didaktiky dejepisu a pedagogickou praxou poslucháčov. Kvôli tomuto účelu sa vydávali aj učebnice a skriptá pre poslucháčov, ktoré sa vo svojej teoretickej časti, resp. v metodologickom zázemí vyčerpávali riešením vzťahu didaktiky dejepisu k histórii ako vede a iným pedagogickým disciplínam a dôraz sa kládol na „technológiu“ výučby. Toto je uzavretá minulosť.

Doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., napísal a ponúka skriptá novej aktuálnej generácie. Za posledné desaťročia sa úplne zmenil charakter vysokoškolskej prípravy učiteľov najmä tým, že sa čo do obsahu, foriem a intencie úplne liberalizovala. Súbežne nabiehali aj úvahy ako využiť potenciál výučby dejepisu predovšetkým na vnímanie a hodnotenie rozdielnej interpretácie dejinného vývoja, na vnímanie a hodnotenie spoločenského vedomia a život zaťažujúcich problémov a ako čeliť nástrahám mimoškolskej proveniencie, ktoré ohrozujú nielen poznanie, ale aj vedomie a správanie sa žiakov, študentov, budúcich občanov.

(Z pera recenzenta, Dr. h. c. mult. prof. PhDr. Július Alberty, CSc.)

 

MiroslavKmeť

Ďalšie informácie

Počet strán

198

Väzba

mäkká, lepená

Tlač

čiernobiela

Formát

A4