Dejiny Slovenska a Slovákov (1918 – 1945)

14,00 

Turbulentné obdobie prvej polovice 20. storočia znamenalo pre obyvateľov Slovenska mnohé zásadné zlomy, ktoré niekoľkokrát v krátkom čase zmenili príslušnosť obyvateľstva k štátnemu útvaru. V dejinách spoločnosti na Slovensku to bolo nóvum, vzhľadom k niekoľko storočnej historickej skúsenosti so životom v rámci Uhorska. Práve obdobie takmer tisícročného súžitia v jednom spoločnom štáte a postupná snaha o asimiláciu bolo determinantom k zásadným zmenám, ktoré sa začali reálne formovať predovšetkým  počas 1. svetovej vojny. Práve prvý celosvetový vojenský konflikt bol zásadným predpokladom k rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku viacerých národných štátov. Výrazné aktivity česko-slovenského zahraničného odboja a takisto postupné aktivity na území českých krajín a Slovenska napokon vyústili do vzniku 1. Československej republiky.

 

 

Kategórie:

Popis

V rámci Slovenska najviac ľudí odchádzalo za oceán z východoslovenských regiónov, kým z ostatných oblastí odchádzali skôr do krajín západnej Európy a častejšie len na sezónne práce. Štatistiky vysťahovalectva sú však neúplné, pretože mnohí odišli bez vysťahovaleckých pasov s pomocou vysťahovaleckých agentov. Sociálna migrácia priniesla jej aktérom niekedy ekonomický profit, inokedy však len rôzne ťažkosti (vrátane neznalosti jazyka), živorenie, neraz i smrť či „nezvestnosť“, navždy pretrhnuté zväzky s rodinou. Podobne ako hrdina románu Franza Kafku Nezvestný (tiež Amerika), ktorý sa stratil v Spojených štátoch. Veľa rodín prišlo o svojho príslušníka pri nehodách na pracovisku alebo úmyselným násilným činom, o mnohých ich rodiny už nikdy nedostali správu. Mobilita imigrantov súvisela jednak so sťahovaním sa v teritóriách cieľových krajín, jednak s ich návratmi na Slovensko, ale aj s opätovným prisťahovalectvom. V dejinách vysťahovalectva a slovenských zahraničných komunít je ešte množstvo bielych miest a veľa nespracovaného či neobjaveného materiálu. Ide o významnú súčasť slovenských dejín, preto je potrebné týmto témam venovať väčšiu pozornosť, než tomu bolo dosiaľ.

 

Peter Mičko, Miroslav Kmeť

Ďalšie informácie

Väzba

mäkká, lepená

Tlač

čiernobiela

Formát

A4