Využitie mobilných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese na stimuláciu adolescentov k realizácii pohybových aktivít

8,00 

Nosným zámerom predloženej publikácie je predložiť základné poznatky súvisiace so vznikom, históriou, fungovaním mobilných technológií ale aj praktické skúsenosti a možnosti využívania mobilných technológií pri realizácii pohybovo-športových aktivít adolescentov ale aj širokej verejnosti. V publikácii sme sa dominantne orientovali na využívanie chytrých telefónov – smartfónov, ktoré sa v súčasnosti už stali bežnou osobnou výbavou nielen dospelých, ale aj žiakov a študentov.

Kategórie: ,

Popis

Predložená publikácia zachytáva základné poznatky, ktoré priamo súvisia so vznikom, históriou a fungovaním mobilných technológií, pričom sú doplnené o praktické skúsenosti a možnosti využívania mobilných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese na stimuláciu adolescentov k realizácii pohybových aktivít. Informačno-komunikačné, digitálne a moderné technológie sú rozpracované v prvej kapitole predloženej publikácie, na ktorú nadväzujú mobilné aplikácie, ich podrobná charakteristika, súčasnosť, odporúčania a orientácia na pohybové aktivity. Uvedená publikácia poskytuje základný prehľad o problematike využívania mobilných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese na stimuláciu adolescentov k realizácii pohybových aktivít.

Štefan Adamčák, Michal Marko

Ďalšie informácie

Počet strán

139

Väzba

mäkká, lepená

Formát

A5