Ekonómia pre spoločenské vedy

10,00 

Autori tejto publikácie sa rozhodli rozšíriť bohatú ekonomickú knižnicu o ďalšiu
publikáciu. Ich skúsenosti dlhoročných vysokoškolských učiteľov ekonómie ukázali, že ani
mnohí záujemcovia o štúdium tejto disciplíny na vysokej škole nerozumejú ekonomickej
problematike v takom rozsahu, ako by mali rozumieť absolventi stredných škôl, maturanti
vstupujúci do hospodárskej praxe. Pre zmenu tohto stavu sú, podľa autorov, podstatné úloha a
vplyv učiteľov občianskej náuky, spoločenských a humanitných vied, ale i ďalších predmetov.
Práve im je prioritne určená naša publikácia, hoci čítať ju, pochopiteľne, môžu všetci
záujemcovia o ekonomickú problematiku.

Pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zľava na publikáciu 20%

 

Popis

Publikácia nie je učebnicou, hoci vychádza zo štandardnej ekonomickej teórie. Obsahuje
základné témy mikroekonómie a makroekonómie, ale v rôznom rozsahu podľa toho, čomu by
bolo vhodné venovať pri výučbe väčšiu pozornosť. Môže teda slúžiť ako pomôcka pri
prehlbovaní ekonomických poznatkov aj pri zostavovaní učebného obsahu ekonómie, najmä na
stredných, ale i základných školách, pričom pri jednotlivých témach možno využiť aj iné
odborné publikácie a ďalšie zdroje. Niektoré uvádzame v texte, ďalšie v zdrojoch literatúry
v závere tejto knihy.

Jozef Horeháj, Jana Marasová, Mária Horehájová

Ďalšie informácie

Počet strán

141

Formát

B5

Väzba

mäkká, drôtená špirála