Sociológia výchovy a sociálna patológia

9,00 

VYPREDANÉ!

Učebnica sa vypredala, nahrádza ju nové vydanie z roku 2017

Kniha „Sociológia výchovy a sociálna patológia“ je určená ako vysokoškolská učebnica študentom vysokoškolského štúdia v učiteľských študijných programoch v rámci pedagogicko-psychologického základu a tiež pre frekventantov doplnkového pedagogického štúdia na UMB, keďže ide podľa novej akreditácie o nový predmet, ktorý nie je ešte zastúpený študijnou literatúrou.

Popis

VYPREDANÉ!

Učebnica sa vypredala, nahrádza ju nové vydanie z roku 2017

Vysokoškolská učebnica „Sociológia výchovy a sociálna patológia“ sa zameriava v prvej časti pod názvom „Sociológia výchovy“ na oblasť sociálnej determinácie výchovy, vzdelávania a vývinu osobnosti a prináša poznatky, ktoré majú význam pre pedagogickú teóriu i prax. Pedagogickí pracovníci pri realizácii cieľavedomej výchovno-vzdelávacej práce musia poznať pozitívne i negatívne vplyvy jednotlivých okruhov sociálneho prostredia, v ktorom žijú žiaci, ktorých vychovávajú a vzdelávajú. Poznávanie pozitívnych i negatívnych vplyvov sociálneho prostredia umožní aktérom výchovy intervenovať do lokálneho sociálneho prostredia za účelom výchovy a predchádzať vzniku sociálnopatologických javov, prípadne posilňovať pozitívne vplyvy v sociálnom prostredí za účelom výchovy a pozitívneho vývinu osobnosti človeka. Druhá časť práce pod názvom „Sociálna patológia“ prináša základné poznatky z oblasti sociálno-patologických javov z hľadiska terminologického, kauzálneho i klasifikačného, pri čom autori venujú značnú pozornosť aj ich prevencii v školskom prostredí.

Jolana Hroncová, Ingrid Emmerová

Ďalšie informácie

Počet strán

269

Väzba

mäkká, lepená