Školská psychológia a psychológ v škole

VYPREDANÉ!

Dávame Vám do pozornosti vysokoškolskú učebnicu „Školská psychológia a psychológ v edukačnej praxi“ vydanú v roku 2020.

Učebný text reaguje na  reálnu potrebu, ktorá spočíva v nedostatku odbornej literatúry či učebných textov zo školskej psychológie v SR.    Vzhľadom k tomu, že v zmysle legislatívnych noriem, zákonov a vyhlášok  došlo k zmenám v postavení psychológa v škole, k požiadavkám na jeho ďalšie vzdelávanie, ale aj vzhľadom k záujmu študentov o učebný text, spracovali sme učebný text zo školskej psychológie, ktorý je určený študentom psychológie, študentom  učiteľstva akademických predmetov, ale aj psychológom a učiteľom z praxe.

Kategórie:

Popis

Uvedomujeme si význam školskej psychológie ako vedy v práci učiteľa, ale aj práce školského psychológa na škole a jeho nezastupiteľné miesto. V predkladanej publikácii sa preto zameriavame na niektoré teoretické východiská školskej psychológie ako vedy, jej vznik a vývin, obsah a úlohy, ktoré má. Venujeme sa tiež súčasnému stavu i rezervám tejto vednej disciplíny. Osobitnú pozornosť venujeme charakteristike školskej psychológie a činnosti školského psychológa vo vybraných krajinách Európy ale aj v USA a Kanade. Taktiež charakterizujeme funkciu školského psychológa a postavenie na škole, jeho spoluprácu s učiteľmi, ako aj metódy jeho práce. Osobitnú pozornosť venujeme spolupráci psychológa s učiteľmi a rodinou pri inkluzívnej edukácii. V príprave učiteľov, ale aj iných odborníkov považujeme tieto i ďalšie uvádzané  informácie za veľmi dôležité.

Valihorová Marta, Lajčiaková Janka

Ďalšie informácie

Počet strán

190

Väzba

mäkká, drôtená špirála