História a dejepis

9,00 

Prvé vydanie tejto publikácie z minulého roka bolo v priebehu pár mesiacov vypredané, preto sa autor rozhodol pre druhé rozšírené vydanie. Oproti prvému bola väčšina kapitol upravená, resp. doplnená  niektoré informácie. Podstatne bola rozšírená časť o histórií vyučovania a didaktiky dejepisu.

 

 

 

Kategórie:

Popis

História a dejepis (Vybrané kapitoly z didaktiky dejepisu)

Výučba dejepisu sa v súčasnosti ocitá v mimoriadne zložitej a tým aj náročnej situácii, ktorú privodili nielen jej endogénne problémy (hodinová dotácia, učebnice…), ale najmä dôsledky expanzie a prístupnosti informačných zdrojov, súčasné spoločenské problémy a prognózy vývoja, stav a potenciál školstva… čo by mala reflektovať aj príprava budúcich učiteľov dejepisu. Tradične sa táto príprava koncentrovala a finalizovala prednáškami a cvičeniami z didaktiky dejepisu a pedagogickou praxou poslucháčov. Kvôli tomuto účelu sa vydávali aj učebnice a skriptá pre poslucháčov, ktoré sa vo svojej teoretickej časti, resp. v metodologickom zázemí vyčerpávali riešením vzťahu didaktiky dejepisu k histórii ako vede a iným pedagogickým disciplínam a dôraz sa kládol na „technológiu“ výučby. Toto je uzavretá minulosť.

Doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., napísal a ponúka skriptá novej aktuálnej generácie. Za posledné desaťročia sa úplne zmenil charakter vysokoškolskej prípravy učiteľov najmä tým, že sa čo do obsahu, foriem a intencie úplne liberalizovala. Súbežne nabiehali aj úvahy ako využiť potenciál výučby dejepisu predovšetkým na vnímanie a hodnotenie rozdielnej interpretácie dejinného vývoja, na vnímanie a hodnotenie spoločenského vedomia a život zaťažujúcich problémov a ako čeliť nástrahám mimoškolskej proveniencie, ktoré ohrozujú nielen poznanie, ale aj vedomie a správanie sa žiakov, študentov, budúcich občanov.

(Z pera recenzenta, Dr. h. c. mult. prof. PhDr. Július Alberty, CSc.)

 

MiroslavKmeť

Ďalšie informácie

Počet strán

198

Väzba

mäkká, lepená

tlač

čiernobiela